Istoricul scolii

Istoricul școlii

 

Școala coordonatoare gimnazială PITULUȘA  este situată pe malul drept al râului Milcov, în zona colinară.

Se află la distanta de 5 km față de  orașul Odobești.

Școala Gimnazială Pitulușa s-a înființat în 1860. La început școala a funcționat pe lângă Mănăstirea Sf. Ioan și avea 47 elevi,învățător fiind Vasile Caloian.( dupa Ionel Budescu-Istoria învățământului din județul Vrancea –De la origini până la 1918, Editura Paideia, anexa nr.8, poziția 41cu tabelul nominal cuprinzând învătământul din județul Vrancea (Rm. Sarat).

 1909 la Pitulușa-Broșteni , s-a construit școala din zid masiv și avea la început doar două săli de clasă și o cancelarie(135, p.306) după Cezar Cherciu-Vrancea și Ținutul Putnei-Un secol de istorie 1820-1920),p225.

În anul 1938,s-a completat aripa dreaptă cu încă două săli de clasă, biblioteca și o cancelarie pentru profesori.

Între anii 1964,  s-a construit aripa stângă ce cuprindea alte cinci săli de clasă , dându-i școlii forma literei „U”.

        În anul 2007 școala a fost reabilitată complet ,printr-un program realizat de M.Ed.C. și are personalitate juridica din anul 2006.

Până în anul 2010, școala a avut două structuri primare. Școala. cu clasele I-IVArva și Școala cu clasele I-IV Broșteni când, datorită reformei în învătământ au fost desființate, prima în 2010 și cea de-a doua un an mai târziu ,elevii fiind transferați la scoala de centru,deplasarea lor făcându-se cu microbuzul școlar. 

Alte structuri ale școlii cu PJ. sunt: grădinițele cu program normal Pitulușa, Arva și Broșteni.