Istoricul comunei

 Scurt istoric  al  comunei

 

Istoria școlii se împletește  strâns cu istoria comunei.

Comuna Broșteni este situată în centrul județului Vrancea, în aria de influență  a orașului Odobești, la poalele Magurei Odobeștilor ,de-a lungul râului Milcov. Acest râu , (cu nume de origine slavă ce înseamnă “ grațios, mângâios”) străbate longitudinal comuna Broșteni, de la vest spre est, mărginind tóate satele componente. Satele care compun comuna sunt: Broșteni, Pitulușa, Arva și  cătunul Căpătanu.                                                             

     Căpătanu este vechi sat răzăşesc, întemeiat pe Valea Milcovului de către răzeşul odobeştean Ion Căpătanu. În continuare se află satul Arva, creat de răzeşi prin secarea, arderea pădurilor. Cu ocazia „ împărțelii” de la 1820, foarte multe toponime din zonă poartă nume de răzeși: drumul lui Ilie, drumul lui Chiril, Picior Gros, săcătura lui Ion Tanasii, săcătura lui Ion Dănilă, poiana lui Ion Buruiană, poiana lui Grosu, poiana lui Ursu Iacov, care se regăsesc și azi.

Satele Broşteni şi Pituluşa , situate de cealaltă parte a Milcovului, din punct de vedere administrativ aparţineau Ţării Româneşti.

Locuitorii acestor sate, o parte au fost țărani liberi mijlocași, iar alții, fără pământ ce  lucrau viile prințului Șuțu.

Comuna Broșteni s-a format ca o singură unitate administrativă în anul 1859. Tot în această perioadă, țăranii fără pământ au fost împroprietăriți ca urmare a Secularizării moșiilor mănăstirii Mera din comuna cu același nume, unde a fost înmormântat Constantin Cantemir.

            Numele comunei Broșteni ar veni de la un iaz plin cu broaște, sau de la un locuitor ce se numea Dimitrie Broștianu.

            Satul Pitulușa și-ar fi luat numele de la Valea Pitulușei. Dupa tradiție , valea s-a numit așa pentru că  aici se ascundeau oamenii în caz de primejdii: a se pitula –a se ascunde, Valea pârâului Pitulușa constituind o bună ascunzătoare în timpul invaziilor turcesti.

 Vecinii comunei sunt: comunele Vârteşcoiu (în sud-est), Mera (în vest), Jariştea (în nord-est),  şi o porţiune mică , cu oraşul Odobeşti.  

        Comuna este traversată dedrumul național 2 M care leagă municipiul Focșani de  Odobești-Mera-Reghiu- Andreiașu.